Zachęcamy do włączenia się w kwestę cmentarną

Prezes Stowarzyszenia „Inicjatywa Świętokrzyska” – Renata Janik, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego i członkowie Stowarzyszenia będą kwestować w dn. 31.10. – 2.11.2023 przed Cmentarzem Starym i Cmentarzem Nowym (przy ulicy Ściegiennego w Kielcach). Celem zbiórki jest renowacja nagrobka dr. Władysława Buszkowskiego. 

Na wniosek wicemarszałek Renaty Janik, grób Władysława Buszkowskiego został wpisany przez IPN Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do ewidencji grobów weteranów, zgodnie z Ustawą z dn. 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Wnikliwą kwerendę przeprowadziła pani profesor Urszula Oettingen, za co bardzo dziękujemy.

Dr Władysław Buszkowski (1884–1920) był lekarzem, kapitanem Legionów Polskich, członkiem Rady Miejskiej w Kielcach, ordynatorem oddziału wewnętrznego męskiego w szpitalu św. Aleksandra w Kielcach. Pracując w szpitalu dla dorosłych, ubolewał nad losem chorych dzieci, leczonych w ciężkich warunkach szpitalnych. Obserwując olbrzymią śmiertelność wygłodniałych dzieci, dziesiątkowanych przez dury, biegunkę, szkarlatynę, gruźlicę, widział potrzebę powstania oddzielnego szpitala dla dzieci. Był inicjatorem powstania Towarzystwa Przyjaciół Szpitala Dziecięcego. Zorganizował również akcję „kropla mleka” dla biednych matek, z jego inicjatywy zakupiono karetkę pogotowia, wybudowano pralnię dla najuboższych i łaźnię miejską.

Z wdzięczności za zaangażowanie w powstanie szpitala dla dzieci, lecznica została nazwana jego imieniem. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, mieszczący się do roku 2015 przy. ul. Generała Mariana Langiewicza 2 w Kielcach, był miejscem, które dla tysięcy dzieci oznaczało szansę na wyleczenie, szansę na życie.

Warto pamiętać o autorytetach, a niewątpliwie dr Buszkowski do nich należy. Dr Władysław Buszkowski należał do tego pokolenia lekarzy polskich, którzy w okresie zaborów swą pracę narodową wiązali z pracą społeczną, uważając ją za posłannictwo i czyn patriotyczny dorównujący swym znaczeniem działalności patriotycznej w walce zbrojnej.

Źródło informacji o dr. W. Buszkowskim: https://wszzkielce.pl/o-szpitalu/historia/historia-szpitala-dzieciecego/