O nas

Stowarzyszenie Inicjatywa Świętokrzyska skupia mieszkańców Kielc, powiatu kieleckiego oraz całego województwa świętokrzyskiego, których łączy wspólny mianownik – czyli dbałość o naszą małą Ojczyznę – region świętokrzyski. Chcemy wspierać integrację wspólnot lokalnych, działać na rzecz harmonijnego rozwoju społecznego, gospodarczego, ekologicznego, kulturowego i turystycznego naszego województwa. Stawiamy na ludzi z pasją, merytorycznych fachowców.

Dołącz do nas! 

Zapraszamy!

"Zapraszam do współpracy wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego regionu"

Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Świętokrzyska

Renata Janik

urzędnik samorządowy i działaczka społeczna, samorządowiec, wiceprzewodnicząca rady powiatu kieleckiego w latach 2010–2013, posłanka na Sejm VII kadencji, od 2018 radna wojewódzka, pełni funkcję wicemarszałka województwa świętokrzyskiego. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz podyplomowych studiów z zakresu administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest współzałożycielką stowarzyszenia „Braterskie Serca” (organizacji tworzącej warsztaty terapii zajęciowej) oraz założycielem i prezesem Stowarzyszenia Inicjatywa Świętokrzyska. Członek społecznego komitetu Pamiętamy o Westerplatczykach.  Od wielu lat podejmuje działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w regionie świętokrzyskim. Współpracuje ze środowiskiem seniorów, wspierając liczne kluby seniora, stowarzyszenia i uniwersytety III wieku. Bardzo zaangażowana we współpracę z KGW z terenu województwa świętokrzyskiego.

W 2020 odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Szczęśliwa mężatka, mąż Marek, córka Karolina oraz wnuki Franek i Staś.

Miłosz Pamuła

Sekretarz

Magdalena Fogiel – Litwinek

Skarbnik

Inicjatywa Świętokrzyska Renata Janik © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone