Nasza działalność

Odtwórz wideo
INICJATYWA ŚWIĘTOKRZYSKA

Powołaliśmy do życia stowarzyszenie, które nazwaliśmy „Inicjatywa Świętokrzyska”. Tym samym nadajemy naszej dotychczasowej współpracy bardziej formalny wymiar – tak by skuteczniej, bardziej efektywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość.

Nazwa stowarzyszenia jest wyrazem naszych intencji: INICJATYWA – a więc gotowość do wspólnych działań – kreatywnych i pełnych energii. ŚWIĘTOKRZYSKA – czyli praca na rzecz regionu, naszej małej ojczyzny, tu i teraz, we współpracy z różnymi środowiskami lokalnymi z terenu województwa świętokrzyskiego.

Nie skupiamy się na jednej, wąsko zakreślonej dziedzinie. Proponujemy formułę otwartą – chętnie powitamy każdy nowy pomysł, każdą wartościową inicjatywę. Nie jesteśmy organizacją polityczną, nie interesują nas spory ideologiczne. Będziemy łączyć, zachęcać do współpracy.

Stowarzyszenie „Inicjatywa Świętokrzyska” powstało w celu zbudowania profesjonalnej płaszczyzny dialogu oraz wymiany doświadczeń między samorządami, organizacjami pozarządowymi, światem naukowym i mieszkańcami województwa świętokrzyskiego. Chcemy być stowarzyszeniem w pełnym tego słowa znaczeniu, a więc grupą ludzi zajmujących się tym, co ich otacza w lokalnych środowiskach.

Sprawy społeczne, kultura, gospodarka, rynek pracy, ochrona środowiska i dziedzictwa narodowego, edukacja,  profilaktyka prozdrowotna… długo można by wymieniać interesujące nas obszary działań. Będziemy dążyć do tego, by wyzwalać w ludziach nowe impulsy i świeżą energię – by dzięki temu bardziej skutecznie wpływali na otaczającą nas rzeczywistość. Jesteśmy przekonani, że tę rzeczywistość warto kształtować wspólnie i wspólnie nadawać jej nowy, lepszy wymiar.

Stowarzyszenie zawiązali ludzie o bardzo różnym doświadczeniu życiowym i zawodowym, reprezentujący wiele środowisk. Stawiamy na osoby merytoryczne, zaangażowane, ludzi z pasją i pomysłami. Zapraszamy do współpracy kolejnych. Warunek jest jeden: chęć do działania, do aktywności w swoich lokalnych społecznościach. Dzielcie się waszymi pomysłami, dobrymi praktykami i inicjatywami. Wspólnie na pewno uda nam się zrobić więcej. Dajmy się poznać jako grupa osób kompetentnych, przyjaznych, wsłuchujących się w potrzeby mieszkańców, pracujących na rzecz rozwoju regionu.

Nie jesteśmy sami. Nad tym, by nasza aktywność była jak najlepiej „zaadresowana” i profesjonalna, czuwać będzie Społeczna Rada Ekspertów, w skład której weszli ludzie znani w naszym regionie ze swej  działalności publicznej, społecznej i dokonań zawodowych.

Chcę jednoznacznie podkreślić – przede wszystkim jesteśmy dla naszych mieszkańców, jesteśmy po to, żeby zmieniać na lepsze nasze małe ojczyzny.  Wspólnym marzeniem jest to, żeby plany i aspiracje ludzi, którzy urodzili się, mieszkają i kształcą w naszym regionie, mogły być tu realizowane. Chcemy pozytywnie zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.

Mottem naszego przedsięwzięcia są słowa Henry’ego Forda: Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. To nasze marzenie, które jest formą planowania. Cokolwiek możesz zrobić, o czymkolwiek możesz marzyć… Po prostu zacznij to robić.

Dlatego dzisiaj zaczynamy realizować nasze marzenia.

Zapraszamy do współpracy.

Inicjatywa Świętokrzyska Renata Janik © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone