Magdalena Fogiel-Litwinek o pierwszych miesiącach działalności „Inicjatywy Świętokrzyskiej”

Magdalena Fogiel-Litwinek, wiceprezeska „Inicjatywy Świętokrzyskiej”, była gościem programu „Prawdę mówiąc” red. Katarzyny Bernat w Radiu eM Kielce. Chociaż stowarzyszenie jest nowym projektem w regionie świętokrzyskim, to udało się już podjąć wiele cennych inicjatyw. 

Już w 2021 roku, jeszcze zanim wybuchła wojna w Ukrainie, osoby tworzące obecnie „IŚ” zaangażowały się w pomoc dla żołnierzy strzegących polskich granic. Magdalena Fogiel-Litwinek podkreśliła, że żołnierzom niczego nie brakuje, są dobrze zaopatrzeni, natomiast celem akcji było okazanie wsparcia duchowego i przygotowanie miłych niespodzianek. Mnóstwo stowarzyszeń, ale też osób prywatnych przyniosło słodkie podarunki, przekazano również wiele kartek z ciepłymi życzeniami dla żołnierzy.

Życzliwość, szlachetność i bezinteresowność przyświecały również mieszkańcom, którzy wsparli akcje pomagania uchodźcom wojennym z ogarniętej wojną Ukrainy oraz akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci.

Więcej informacji: Magdalena Fogiel-Litwinek: Inicjatywa Świętokrzyska działa na rzecz regionu.