Kwesta cmentarna 2023

Prezes Stowarzyszenia „Inicjatywa Świętokrzyska” – wicemarszałek Renata Janik wspólnie z członkami Stowarzyszenia kwestowała w dn. 31.10. – 2.11.2023 przed cmentarzami Starym i Nowym w Kielcach. Celem zbiórki było zebranie funduszy na renowację nagrobka zasłużonego kielczanina, dr. Władysława Buszkowskiego. 

Na wniosek Renaty Janik, prezes „IŚ”, grób Władysława Buszkowskiego został wpisany przez IPN – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do ewidencji grobów weteranów zgodnie z Ustawą z dnia 22 listopada 2018 roku o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Wnikliwą kwerendę przeprowadziła prof. Urszula Oettingen.

Dr Władysław Buszkowski (1884–1920) był lekarzem, kapitanem Legionów Polskich, członkiem Rady Miejskiej w Kielcach, ordynatorem oddziału wewnętrznego męskiego w szpitalu św. Aleksandra w Kielcach. Pracując w szpitalu dla dorosłych ubolewał nad losem chorych dzieci, leczonych w ciężkich warunkach szpitalnych. Obserwując olbrzymią śmiertelność wygłodniałych dzieci, dziesiątkowanych przez dury, biegunkę, szkarlatynę, gruźlicę, widział potrzebę powstania oddzielnego szpitala dla dzieci. Był inicjatorem powstania Towarzystwa Przyjaciół Szpitala Dziecięcego. Zorganizował również akcję „kropla mleka” dla biednych matek, z jego inicjatywy zakupiono karetkę pogotowia, wybudowano pralnię dla najuboższych i łaźnię miejską.
Z wdzięczności za zaangażowanie w powstanie szpitala dla dzieci, lecznica została nazwana jego imieniem. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego mieszczący się do roku 2015 przy. ul. Generała Mariana Langiewicza 2 w Kielcach był miejscem, które dla tysięcy dzieci oznaczało szansę na wyleczenie, szansę na życie. [Źródło: Historia Szpitala Dziecięcego]

Fot.: „Inicjatywa Świętokrzyska”, „Echo Dnia”