Inauguracja działalności Stowarzyszenia „Inicjatywa Świętokrzyska”

Dzisiaj odbyła się uroczysta inauguracja działalności Stowarzyszenia „Inicjatywa Świętokrzyska”, powołanego przez wicemarszałek Renatę Janik we współpracy z samorządowcami, działaczami społecznymi oraz osobistościami świata nauki, kultury i sportu. Wspólnie będziemy pracować na rzecz wzmocnienia marki naszego regionu, wypracowania nowych, innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorców, tworzenia nowych szans dla mieszkańców i wspierania grup defaworyzowanych. Wspólnie będziemy realizować nasze i Wasze pomysły. Dziękujemy przedstawicielom mediów, że byliście dzisiaj z nami. Wszystkich Państwa zapraszamy do współpracy.