1. urodziny Stowarzyszenia „Inicjatywa Świętokrzyska”

22 września Stowarzyszenie „Inicjatywa Świętokrzyska” obchodziło 1. urodziny. Tego dnia założyciele, członkowie i sympatycy organizacji świętowali wspólnie z mieszkańcami Kielc. Przyszedł czas na pierwsze podsumowania i dyskusje na temat planów na najbliższe miesiące i lata.

Pierwsze urodziny „Inicjatywy Świętokrzyskiej” odbyły się na Placu Artystów w Kielcach. Spacerujących po centrum mieszkańców częstowano okolicznościowym tortem. W radosnej astmosferze podsumowano pierwsze dwanaście miesięcy działalności. Był czas na życzenia, rozmowy i dyskusje o tym, co najważniejsze dla miasta.

Renata Janik, założycielka „Inicjatywy Świętokrzyskiej”: – Pierwszy rok to był czas kiedy mogliśmy wspólnie z wieloma osobami, członkami stowarzyszenia, naszymi sympatykami i współpracującymi z nami podmiotami być tam, gdzie nas potrzebowano. Braliśmy udział w akcjach charytatywnych i inicjatywach społecznych, między innymi w akcji „Murem za polskim mundurem”, która miała na celu okazanie solidarności i jedności ze służbami mundurowymi broniącymi polskiej granicy. Wspieramy także inicjatywy dążące do ochrony dziedzictwa kulturowego naszego regionu – tu warto wspomnieć chociażby pomysł upamiętnienia założyciela szpitalika dziecięcego w Kielcach – kapitana dr. Władysława Buszkowskiego.

Jak podkreśliła, jest wzruszona i zaszczycona tym, że wnuk kapitana Buszkowskiego obdarzył ją zaufaniem i upoważnił do prowadzenia działań mających uhonorować pamięć o dokonaniach jego zasłużonego dziadka. – Zwróciliśmy się jako stowarzyszenie do Instytutu Pamięci Natodowej o to, aby jego grób został wpisany do rejestru grobów weteranów wojskowych i 19 września otrzymaliśmy informację, że tak się stanie. To ważny i wzruszający moment.  

W związku z licznymi zasługami kapitana dr. Władysława Buszkowskiego, „Inicjatywa Świętokrzyska” planuje doprowadzić do renowacji jego grobu, który znajduje się na cmentarzu starym w Kielcach.

Członkowie stowarzyszenia biorą udział także w akcjach ekologicznych – wspólnie z mieszkańcami sprzątają tereny wokół zalewów i miejsca wspólnego wypoczynku. Dużym odzewem cieszyła się także akcja „Posadź sosbę na wiosnę”.

Stowarzyszenie nie pozyskuje żadnych zewnętrznych środków na realizację działań. Obecnie w jego prace zaangażowanych jest około 80 osób.